پرتو درمانی روشی است که در آن به کمک اشعه های ایکس، گاما و پرتوهای پر انرژی، برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می کنند.

مقالات

مقالات (192)

صفحه1 از8